Oplatten

Hoe belangrijk is goed oplatten?

Het op een juiste manier oplatten van het hout vóór het drogen is een belangrijk en uiterst precies werk. Door met een goed evenwicht op te latten worden vervormingen van het hout tot een minimum beperkt. Wij werken dan ook alleen met latten van dezelfde dikte ca. 2 cm. en deze dienen recht boven elkaar te liggen en aan de kopse zijde dient men te beginnen en te eindigen met een lat.

oplatten